Bestyrelsens konstituering

21. februar 2020 00:00 , af Jens Ferdinand
Efter valg til bestyrelsen 17. februar har klubbens bestyrelse konstitueret sig som følger:
Jens Ferdinand – formand
Jørgen Bergmann – næstformand
Peter Jacobsen – kasserer
 
De resterende bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen er:
Birgit Sylvest Riber
Ole Dahl
Arne Slumstrup
Preben Terp
 
Og suppleanter valgt på generalforsamlingen:
Christian Jensen - førstesuppleant
Lasse Christensen - andensuppleant
 
Fordeling af ansvarsområder mv. meldes ud via hjemmesiden hurtigst muligt.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen