Nye retningslinier fra DTF pr 14/5

14. maj 2020 21:27 , af Ole Dahl

Større grupper

Det er nu muligt at lave træning og holde arrangementer med deltagelse af op til 10 personer inklusiv trænere/ledere/forældre med flere.

Det er også muligt at have flere træningsgrupper i gang samtidig. Her skal der være en klar adskillelse af grupperne, og der må ikke byttes ud i grupperne undervejs i træningen. Hver gruppe skal have tilknyttet en træner. En træner kan ikke være tilknyttet to træningsgrupper på samme tid. Organiser træningen, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt.

Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane. Tag gerne hensyn til spillernes alder, erfaring med mere. Eksempelvis kan to minitennisbaner på tværs på hver sin side af nettet med to spillere på hver (8 i alt samt en træner) være en god løsning. Mens 9 spillere i kø til en fodringsøvelse måske er en skidt løsning.

Et fornuftigt setup til tennistræning på hel bane kan være en træner med 4-6 spillere.

Når der er hegn mellem tennisbanerne, anses dette for tilstrækkelig adskillelse af grupperne. Dette har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis fået bekræftet af de relevante myndigheder, uagtet at der i anbefalingerne fra DIF og DGI er nævnt to meter mellem grupperne.

Læg gerne større træningsgrupper på baner med størst mulig afstand til hinanden.

Åbne toiletter

Det er nu muligt at åbne for toiletter på anlægget. Det kræver, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Klubhuse, omklædningsrum og andet må stadig ikke benyttes til ophold og bad og lignende. Hvis jeres toiletter ligger inde i et klubhus eller i forbindelse med omklædningsrum, skal I sikre, at øvrige arealer udelukkende bruges til gang til og fra toilettet.

Fælles bolde

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at man spiller med flere sæt mærkede bolde, så hver spiller kun rører ved sit eget sæt bolde. Den metode er stadig en effektiv måde at forebygge smitte.

Alternativt kan man løbende spritte sine hænder af undervejs. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil. Det gør det muligt at spille med fælles bolde.

For en træner kan det også være en effektiv løsning at have en handske på sin ene hånd ved håndtering af bolde.

Ikke nødvendigvis faste spilmakkere

Hidtil har et af rådene fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis været, at spil bør foregå med ”spillere fra samme husstand, faste spilmakkere eller faste træningshold”. Rådet var lavet ud fra et forsigtighedsprincip.

Med de tilpassede retningslinjer fra DIF og DGI har vi udfaset rådet om faste spilmakkere. Fokus skal stadig være på at holde afstand og god hygiejne.

Drop in og lignende arrangementer

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at arrangementer som ”hyg ind”/”drop in” aflyses i klubberne. Vi åbner nu op for, at den type arrangementer kan afholdes under hensyntagen til en række forholdsregler, der skal sikre, at forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.

Arrangementer som “hyg-ind”/”drop in” eller lignende kan kun afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke overskrider 10 personer. Dette gælder også, hvis man efter til melding eller ved ankomst bliver delt ind på flere baner eller i mindre grupper med færre end 10 på hver bane.

Spred deltagerne ud over så mange baner som muligt. Det er stadig ikke tilladt at tage ophold uden for banerne til socialt samvær.

Cafeer og restauranter

Restauranter, caféer og lignende kan fra den 18. maj 2020 igen servere så længe, de lever op til retningslinjer om blandt andet åbningstid, fysisk afstand mv.

Retningslinjerne kan findes her. 

Turneringer

Anbefalingerne fra DIF og DGI nævner, at tennis kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har i første omgang fokus på, at hverdagen i klubberne kan fungere bedst muligt. Derfor udgiver vi vores retningslinjer nu uden retningslinjer for turneringsaktivitet.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis arbejder på hurtigst muligt at lave særskilte regler for turneringsspil og holdkampe, så disse kan afholdes på en sundhedsmæssig forsvarlig vis og så de til en hver tid lever op til forsamlingsforbuddet.