Faaborg Tennisklubs Bestyrelse

Der er oprettet nedenstående mail-adresser som ønskes benyttet ved kontakt:

Forkvinde Helle Bøcher: formand@faaborgtennisklub.dk
Næstformand Anders vedr sponsorer: sponsor@faaborgtennisklub.dk
Kasserer Henrik Nydam: kasserer@faaborgtennisklub.dk
NY mail-adresser til generelle henvendelser: