Damedagen

Dame dagen er flyttet til fredag d. 31/08 pga. Af FTU arrangement ..
Vi starter kl. 1600 .. med tennis.
Yderligere info følger med et opslag i klubben.