Klubbens historie fra 1900 og frem

Faaborg Lawn Tennisklub blev startet den 6. april 1900 af
Kantor Leth Rasmussen og Herredsfuldmægtig Shested.

 

Klubbens første bane var en græsbane – deraf navnet Faaborg Lawn Tennisklub. Klubben lå dengang på
Markedspladsen i nærheden af den nuværende indkørsel til tapetfabrikken Fiona.

I 1925 nedlagde man græsbanen og indviede d. 3. maj 1925 to
grusbaner ved Sundmøllen lige deromkring hvor DK -Tanken ligger i dag.

Der var på det tidspunkt over 100 medlemmer i klubben.

 

I begyndelsen af 1930–erne besluttede byrådet at lave et
idrætsanlæg for Faaborgs borgere.

Anlægget skulle etableres på nogle marker uden for byen. Heldigvis
var der på daværende tidspunkt en driftig bankdirektør A. Christiansen i
byrådet. Han og købmand N. Isaksen, klubbens daværende formand, fik gennemtrumfet,
at der også blev anlagt tennisbaner i forbindelse med etableringen af
fodboldbaner, atletikstadion og håndboldbanen.

Tennisbanerne blev derfor anlagt i en gammel grusgrav mellem
stadion og jernbanen mellem Svendborg og Faaborg.

 

Den 7. maj 1936 indviede Faaborg Tennisklubs ca. 65 aktive
spillere de 4 nye grusbaner.

 

Knap et år efter indvielsen – d. 7. april 1937-  besluttede generalforsamlingen at bygge et
klubhus. Byggeriet ville koste 3700 kr., og de blev finansieres ved Stadion
Fonden, som gav 2200 kr. og klubben, som selv måtte finansiere resten.

Allerede den 5. juni samme år kunne klubhuset indvies.

 

I 1950 fejrede klubben sit 50 års jubilæum. Den 16. april
blev der afholdt en fest på anlægget, hvor man også fejrede sagfører A. Quist’s
50 årige medlemskab af klubben. Medlemstallet var på det tidspunkt på ca. 70
aktive spillere.

Klubben fik i forbindelse med 50 års jubilæet nyt logo. Det
må siges at være et ”langtidsholdbart” logo, for det er det samme logo, klubben
bruger i dag. Ved samme lejlighed valgte man at slette ordet Lawn fra klubbens
navn, da Lawn hentydede til det gamle nu nedlagte græsbaneanlæg.

 

I 1977 byggede klubbens medlemmer det klubhus, som stadig i
dag fungerer som klubhus.

 

I 1987 omlagde vi de fire gamle baner, og der etableredes en
femte bane, der hvor bane 1 og 2 ligger i dag.

 

I 1988 havde klubben 435 medlemmer, hvilket var et stort
medlemstal befolkningsunderlagte taget i betragtning. Tennis var i firserne på
mode, men allerede de følgende år begyndte medlemstallet i hele landet – også i
Faaborg Tennisklub - at dale.

 

I årene 1994 – 97 afholdt Faaborg Tennisklub, sammen med 3
andre klubber på Fyn, Satelit turneringer for ITF, det internationale
tennisforbund. Hvert år kom der 80 – 90 tennisspillere fra hele verden og
deltog i turneringen med en samlet præmiesum på 25.000$.

 

I 1994 kunne klubben for anden gang i sin historie fejre et
medlem – Inge Petersen – som havde været medlem af klubben i 50 år. Ved den
lejlighed blev Inge æresmedlem.

 

I 1995 etablerede vi banerne 1 og 2 og fik dermed 6 baner,
som nu alle vender samme vej.

 

I 2000 fejrede klubben sit 100 års jubilæum. Vi holdt en
reception på selve dagen den 6 april.

Den 17. juni afholdt klubben en stor fest med deltagelse af
135 medlemmer samt venner fra venskabsklubben TSV Kappeln fra Tyskland

Samme år kunne det tredje 50 års medlem, Gordon Petersen,
fejres. Også Gordon blev dermed æresmedlem i klubben.

 

I sommeren 2000 var vi nu oppe på 307 medlemmer.

 

I 2002 byggede vi den terrasse ved klubhuset og fik bl.a. et
dejligt overdækket område, til daglig glæde for klubbens medlemmer efter
spillet på banerne..

 

I 2003 afholdt vi DM for Danske Tennis Veteraner med 174
deltager. Turneringen løber over 8 dage og var et på alle måder flot og
vellykket arrangement, hvor vores smukke anlæg lå badet i sol alle dagene.

 

Ved generelforsamlingen i 2007 blev de to forhenværende
formænd Kalle Quistgaard og Torben Brønner æresmedlemmer for mange års indsats
for Faaborg Tennisklub. Ved samme lejlighed kunne vi fejre, at vores
baneformand Eske Brun havde siddet i bestyrelsen i 25 år.

 

Klubben har i dag ca. 305 medlemmer.