Medlemskab

Medlemskab og kontingent 2021

Generalforsamling udskudt pga corona. Bestyrelsen har besluttet at opkræve samme kontingent som sidste sæson.

Kontingenter 2021

Ungdomsspillere født 2003 eller senere

kr. 500,-
Senior kr. 1.000,-
 For nye medlemmer er der halv pris det første år  

Familiekontingent

(De første 2 medlemmer af familien betaler fuldt kontingent (1.000 x 2), det 3. medlem af familien betaler kr. 200,-. Øvrige i husstanden er gratis. Dvs max for en husstand er kr. 2.200

kr. 2.200,-

Meld dig ind i Faaborg Tennisklub via dette link:

Online Indmelding

 

Tiltag 2020 for at få nye medlemmer. Halv pris for alle kontingenter bortset fra Familiekontingent.

Gælder hvis du ikke har været medlem af klubben de sidste 3 år. Nedenstående er normalpriserne.

Meld dig blot ind, og du vil modtage en faktura for kontingent 2020. Fakturaen vil være til fuld eller halv pris alt efter om ovenstående kriterie er opfyldt.

Hvis du har spørgsmål kontakt kasserer Peter Jacobsen på email peterjac@sol.dk.