Referater

Referat fra Bestyrelsesmøder i Faaborg Tennisklub :

Referater 2024

Referat generalforsamling 5. marts 2024 Klik her
Årsregnskab 2023 Klik her

Referater 2023

Referat bestyrelsesmøde 12.10.2023 Klik her

Referat bestyrelsesmøde 25.06.2023 Klik her
Referat bestyrelsesmøde 11.05.2023 Klik her
Referat bestyrelsesmøde 09.03.2023 Klik her
Referat ekstraordinær generalforsamling 27.2.2023 Klik her
Referat ordinær generalforsamling 6.2.2023 Klik her

Bestyrelsesreferater 2022

Referat 20. nov, tryk her
Referat 22. aug, tryk her
Referat 26.juni, tryk her
Referat 25. maj, tryk her
Referat 09. maj, tryk her
Referat 05. april, tryk her
Referat: 21. marts, tryk her
Referat ordinær generalforsamling: 8. marts, tryk her
Referat: 20. januar, tryk her
Referat: 17. februar, tryk her

Bestyrelsesreferater 2021

Referat 12. november 2021, tryk her
Referat 22. september 2021, tryk her
Referat 2. september 2021, tryk her
Referat 18. august 2021, tryk her
Referat 15. juli 2021, tryk her
Referat ordinær generalforsamling 14. juni 2021, tryk her
Referat 10. Februar 2021, tryk her
Referat 24. Marts 2021, tryk her
Referat 22. April 2021, tryk her
Referat 27. Maj 2021, tryk her

Bestyrelsesreferater 2020

 

Referat Januar 2020 tryk her

Referat 23. januar  Tryk her

 Referat 4. Februar 2020, Tryk her

Ord.generalforsamling 2020 Tryk her

Referat 26. Maj 2020, tryk her

Referat 25. Juni 2020, tryk her

Referat 15. juli 2020, tryk her

Referat 13. august 2020, tryk her

Referat 15. September 2020, tryk her

Referat 28. Oktober 2020, tryk her

Referat 10. December 2020, tryk her

 

Bestyrelsesreferater 2019

 

Referat Februar 2019 tryk her
Ord. Generalforsamling 2019, tryk her
Referat Marts 2019, tryk her
Referat Maj 2019, Tryk her
Referat Juni 2019, Tryk her
Referat August 2019, Tryk her
Referat September 2019, Tryk her
Referat Oktober 2019, Tryk her
Referat December 2019, Tryk her

Bestyrelsesreferater 2018

 

Referat Januar 2018 Tryk her

 

Ord.generalforsamling 2018 tryk her

 

Referat april 2018 tryk her

Referat August 2018 tryk her

Referat September 2018 tryk her

Referat November 2018 tryk her

 

Bestyrelsesreferater 2016:

Referat Januar 2016 Tryk her

Referat Februar 2016 Tryk her

Referat Marts 2016 Tryk her

Referat April 2016 Tryk her

Referat Maj 2016 Tryk her

Referat Juni 2016 Tryk her

Referat September 2016 Tryk her

Referal Oktober 2016 Tryk her

Referat November 2016 Tryk her

Bestyrelsesreferater 2015:

Referat Januar 2015 tryk her

Referat Februar 2015 tryk her

Referat Marts 2015 tryk her

Referat April 2015 tryk her

Referat Maj 2015 tryk her

Referat Juni 2015 Tryk her

Referat August 2015 Tryk her

Referat September  Tryk her

Referat November Tryk her