Udfordringstavlen

Som noget nyt vil vi i år give mulighed for, at såvel mænd som kvinder kan stå på samme singleudfordringstavle. Nye spillere er velkomne, der vil være en liste man kan skrive sig på. Doubleudfordringstavlen er for alle spillere i klubben. Mænd og kvinder vil stå på samme udfordringstavle - så der vil være mulighed for såvel mixdouble, damedouble og herredoubleudfordringskampe. Reglerne vil hænge ved siden af tavlen og alle er velkommen til at deltage . Thomas Lykkegaard vil være tovholder på begge udfordringstavler og er sammen med Lisbet Thue Hansen den, der kan svare på spørgsmål, hvis sådanne skulle opstå. Rigtig god fornøjelse med spillet - vi håber I vil få en masse gode kampe. .

Reglerne for udfordringstavlen

Regler for at spille kampe:
 
0) Alle klubbens medlemmer kan deltage på udfordringstavlen. Kvinder og mænd spiller på samme udfordringstavle. Det koster ikke noget at være med på udfordringstavlen.
1) Man er pligtig til tage i mod en udfordring fra den samme spiller 2 gange frem til og med 31.7. og 2 gange fra og med 1.8.
2) Bliver man udfordret, skal begge spillere tilstræbe at kampen afvikles inden for de kommende 14 dage. Dog kan ferie være en hindring, der skal respekteres.
3) Man kan udfordre spillere i samme række, samt spillerne i de 2 rækker over ens egen række.
4) Hvis den øverst rangerede spiller vinder, sker der ingen rokeringer. Hvis den nederst rangeret spiller vinder, rykkes dennes brik op på taberens plads, hvis brik rykkes en plads ned og forskyder evt. spillere en plads ned indtil vinderens oprindelige plads nås.
5) Vinderen skriver resultatet på listen på opslagstavlen og sørger for, at den eventuelle rokering finder sted.
6) Kampene spilles normalt bedst af 3 sæt. Spillerne kan evt. på forhånd aftale, at der spilles bedst af 5 sæt.
7) Thomas Lykkegaard vil løbende sikre, at der er sket de relevante rokeringer på udfordringstavlen jf. punkt 4.
8) Opstår der tvivlsspørgsmål kan man kontakte Thomas Lykkegaard eller Lisbet Thue Hansen. Seniorudvalget .